Privacy en Cookie beleid d.d. 20210223

De Wereldwinkel Zoetermeer staat voor een mooiere wereld, met respect voor mens en milieu. Wij zetten ons als vrijwilligersorganisatie belangeloos in om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Daarbij behandelen we natuurlijk jouw gegevens met datzelfde respect.

Hieronder lees je wanneer en hoe we jouw gegeven gebruiken. Heb je nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met de binnen onze organisatie verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking. Zie hiervoor de contact gegevens.

Wanneer gebruiken wij jouw gegevens

Wereldwinkel Zoetermeer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om bestellingen via de webshop van je aan te kunnen nemen
 • Om bestelde producten bij je te kunnen afleveren
 • Om je te bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je, indien je hiermee hebt ingestemd, nieuwsbrieven te kunnen sturen
 • Om het gedrag van klanten te analyseren en zo onze website, product aanbod en dienstverlening te verbeteren

 Wij gebruiken jouw gegevens nadrukkelijk niet voor marketing. Daar houden wij niet van. En jij waarschijnlijk ook niet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wereldwinkel Zoetermeer verwerkt alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op onze website, in de winkel en in de mailcorrespondentie of telefonisch contact
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website je internetbrowser en apparaat type

Wij verwerken geen betaalgegevens. Je betaalt je aankoop via de beveiligde omgeving van je eigen bank. We sturen je daarvoor een betaalverzoek via mail of telefoon. Of je betaalt via (mobiele) PIN bij ontvangst.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter via de website niet vaststellen of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je constateert dat een minderjarige zijn gegevens aan ons heeft gegeven, neem dan contact met ons op via info@wereldwinkelzoetermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Wereldwinkel Zoetermeer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat zodra je jouw account verwijdert, wij jouw klantprofiel met je persoonlijke gegevens zullen verwijderen. Bestel- en leveringsinformatie (inclusief jouw naam en adres) zijn we wettelijk verplicht te bewaren binnen de toepasselijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wereldwinkel Zoetermeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Wij delen jou naam en adresgegevens met de vervoerder als wij de bestelling niet zelf bij je kunnen bezorgen. Onze huidige vervoerder voor bestellingen buiten Zoetermeer is PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het bezorgen van jouw aankoop. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wereldwinkel Zoetermeer gebruikt functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wereldwinkel Zoetermeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De cookies die wij gebruiken om de website goed te laten functioneren zijn:

PHPSESSID en PrestaShop-#

Deze cookies helpen ons met basisfuncties zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. De informatie van PHPSESSID wordt verwijderd bij het beëindigen van de sessie. De informatie van PrestaShop-# wordt na 19 dagen verwijderd.

_ga, _gat en _gid

Deze cookie worden gebruikt door Google Analytics en helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie in geanonimiseerd. De informatie van _ga wordt na 2 jaar verwijderd. De informatie van _gat en _gid wordt na 1 dag verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wereldwinkelzoetermeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wereldwinkel Zoetermeer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wereldwinkel Zoetermeer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereldwinkel Zoetermeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wereldwinkelzoetermeer.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Dorpsstraat 107 2728PB Zoetermeer
 • Yvette Feeke (Contactpersoon Gegevensbescherming)
 • Info@wereldwinkelzoetermeer.nl
Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken